Moyobamba - Tarapoto

Brassia & Maxillaria (?)

Moyobamba - Tarapoto; Brassia & Maxillaria (?)